News

cartell_enquesta_cat
En el marc del projecte "Impacte de la petroquímica sobre la salut humana" estem avaluant la percepció del risc d'aquesta indústria al Camp de Tarragona.

L’anàlisi es basa en una enquesta en línia dirigida al conjunt de la ciutadania del Camp de Tarragona. El seu objectiu és, a part de les dades demogràfiques bàsiques de la persona informant, recollir l’opinió ciutadana sobre el risc percebut de la indústria petroquímica i, per mitjà de dos mapes interactius, la localització de les fonts de risc petroquímic i la valoració del seu nivell de perillositat, per una banda, i els llocs que podrien veure's afectats pels diversos riscos i les seves intensitats, per l’altra.

L’enquesta es troba disponible en dues versions (català i castellà) a les adreces https://percepcio-quimica.pct-turisme.cat/ca/ i https://percepcio-quimica.pct-turisme.cat/, respectivament. Les dades recollides seran exclusivament d'ús acadèmic i el tractament dels mateixos s'ajustarà a la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A més, entre les persones participants que hagin complimentat tots els camps de l’enquesta entraran en el sorteig el sorteig d'una «escapada de tres dies per a dues persones» valorada en aproximadament 100€.

Els resultats obtinguts així com les principals conclusions de l’estudi es faran públic un cop s’hagi analitzat la informació recollida.

Per més informació podeu enviar un correu electrònic a: chora.project@urv.cat i/o myolanda.perez@urv.cat

Read more
Perminova IV, Garcia-Mina JM, Podgorski DC, Cervantes FJ, Efremenko EN, Domingo JL. Editorial Humic substances and living systems: impact on environmental and human health. Environ Res. 2021 Jan 8:110726.
newsletter_1969001168

Our Newsletter of 2020 is already available!

We invite you to click on this news to check out our highlights of the last year.

Read more
Carafa R, Expósito Lorenzo N, Sierra Llopart J, Kumar V, Schuhmacher M. Characterization of river biofilm responses to the exposure with heavy metals using a novel micro fluorometer biosensor. Aquat Toxicol. 2021, 105732
Aschner M, Paoliello M, Tsatsakis A, Bowman AB, Dorea JG, Hartung T, Domingo JL, Barbosa F Jr. Social Injustice in Environmental Health: A Call for Fortitude.. Environ Res. 2020 Dec 26:110675. doi: 10.1016/j.envres.2020.110675.
Guardia-Escoté L, Blanco J, Basaure P, Biosca-Brull J, Verkaik-Schakel RN, Cabré M, Peris-Sampedro F, Pérez-Fernández C, Sánchez-Santed F, Plösch T, Domingo JL, Colomina MT. Sex and Exposure to Postnatal Chlorpyrifos Influence the Epigenetics of Feeding-Related Genes in a Transgenic APOE Mouse Model: Long-Term Implications on Body Weight after a High-Fat Diet . Int J Environ Res Public Health. 2020 Dec 29;18(1):E184. doi: 10.3390/ijerph18010184.
Aschner M, Paoliello MMB, Domingo JL, Spandidos DA, Mally A, Wallace HM, Rakitskii VN, Hartung T, Tsatsakis A. When the boundaries between science and politics are blurred. Toxicol Rep. 2020, 7:1607
Barile FA, Berry SC, Blaauboer B, Boobis A, Bolt H, Borgert CJ, Dekant W, Dietrich D, Domingo JL, Gori GB, Greim H, Hengstler J, Kacew S, Marquardt H, Pelkonen O, Savolainen K, Heslop-Harrison P, Tsatsakis A, Vermeulen NP. Critique of the "Comment" etitled "Pyrethroid exposure: not so harmless after all" by Demeneix et al. (2020) published in The Lancet Diabetes Endocrinology. . Toxicol Lett. 2021 Jan 4:S0378-4274(20)30527-0.
foto

Dr. Montse Marquès was invited to participate in the weekly seminars organized by the Chemical Engineering Department of the Universitat Rovira i Virgili.

Today she presented INSULIN project, the TecnioSpring Industry fellowship that will start in March 2021 in collaboration with Antwerp University, AquaTT and Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Read more
Aschner M, Paoliello MMB, Domingo JL, Spandidos DA, Mally A, Wallace HM, Rakitskii VN, Hartung T, Tsatsakis A. When the boundaries between science and politics are blurred. Toxicol Rep. 2020, 7:1607
Farsalinos K, Poulas K, Kouretas D, Vantarakis A, Leotsinidis M, Kouvelas D, Docea AO, Kostoff R, Gerotziafas GT, Antoniou MN, Polosa R, Barbouni A, Yiakoumaki V, Giannouchos TV, Bagos PG, Lazopoulos G, Izotov BN, Tutelyan VA, Aschner M, Hartung T, Wallace HM, Carvalho F, Domingo JL, Tsatsakis A. Improved strategies to counter the COVID-19 pandemic: Lockdowns vs. Primary and Community Healthcare. Toxicol. Rep. In press.
Ventura D, Heredia L, Torrente T, Vicens P. Automated Emotional Facial Expression Assessment and Emotional Elicitation through Film Clip Stimuli. Stud Psychol 2020, 62:350-363

Dr. Roser Esplugas will present "És segur l'aire que respirem a casa?" (Is it safe the air that we breath at home?) and the FlameRISK project (Funded by the Spanish Minestry of Science, Innovation and Universities (RTI2018-095466-B-I00)) in the European Resarchers' Night, which will be held - virtually - next Friday afternoon.

You can follow the divulgative talks on this link: http://www.ja.cat/XerradesNitRecerca

Read more

En el proyecto HBM4EU se ha elaborado una encuesta para conocer qué saben y piensan los ciudadanos de la UE sobre la exposición a compuestos químicos y la biomonitorización humana, así como cuáles son sus necesidades, preocupaciones y dudas sobre este tema.

La encuesta se ha traducido a todos los idiomas de los países participantes en HBM4EU y lleva unos 15 minutos completarla. La podéis encontrar en el siguiente enlace:

https://www.hbm4eu.eu/surveys/citizen-survey-spanish-es/

Read more
Kolodkin AN, Sharma RP, Colangelo AM, Ignatenko A, Martorana F, Jennen D, Briedé JJ, Brady N, Barberis M, Mondeel TDGA, Papa M, Kumar V, Peters B, Skupin A, Alberghina L, Balling R, Westerhoff HV. ROS networks: designs, aging, Parkinson’s disease and precision therapies. npj Syst Biol Appl 2020, 6:34
Results 141 - 150 of 284