Thesis

Efectes del tractament amb radioteràpia en pacients amb càncer de mama. Avaluació in vivo i in vitro de l’expressió dels miARN-146a, -155, -221 i -222 i de la seva associació amb factors de risc cardiovasculars, resposta inflamatòria i disfunció endotelial (2018).

Roser Esplugas Borràs.
Results 1 - 30 of 47