News

Percepció del risc petroquímic al Camp de Tarragona

Posted on 22-01-2021

cartell_enquesta_cat
En el marc del projecte "Impacte de la petroquímica sobre la salut humana" estem avaluant la percepció del risc d'aquesta indústria al Camp de Tarragona.

L’anàlisi es basa en una enquesta en línia dirigida al conjunt de la ciutadania del Camp de Tarragona. El seu objectiu és, a part de les dades demogràfiques bàsiques de la persona informant, recollir l’opinió ciutadana sobre el risc percebut de la indústria petroquímica i, per mitjà de dos mapes interactius, la localització de les fonts de risc petroquímic i la valoració del seu nivell de perillositat, per una banda, i els llocs que podrien veure's afectats pels diversos riscos i les seves intensitats, per l’altra.

L’enquesta es troba disponible en dues versions (català i castellà) a les adreces https://percepcio-quimica.pct-turisme.cat/ca/ i https://percepcio-quimica.pct-turisme.cat/, respectivament. Les dades recollides seran exclusivament d'ús acadèmic i el tractament dels mateixos s'ajustarà a la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A més, entre les persones participants que hagin complimentat tots els camps de l’enquesta entraran en el sorteig el sorteig d'una «escapada de tres dies per a dues persones» valorada en aproximadament 100€.

Els resultats obtinguts així com les principals conclusions de l’estudi es faran públic un cop s’hagi analitzat la informació recollida.

Per més informació podeu enviar un correu electrònic a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i/o This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.